Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 23 2012

disappear

January 21 2012

disappear
7978 6d58
Reposted fromayati ayati viasheilaa sheilaa

December 18 2011

disappear
ryan & emma
disappear
5233 79d2
Reposted fromJakisproblem Jakisproblem viamefir mefir
disappear
0588 ef72
Reposted frommisspandora misspandora viamefir mefir
disappear
Jesteśmy pokoleniem, które nie potrafi żyć bez muzyki.
— redcar
Reposted frombeltane beltane viamefir mefir

December 14 2011

disappear
9711 8a36
Reposted frompoppyseed poppyseed viamouette mouette

December 13 2011

disappear
Reposted fromvermillionlove vermillionlove
disappear
3526 ec39 500
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy
disappear
Reposted fromvermillionlove vermillionlove
disappear
życie to szmata, na jej ustach zdrada,
mimo wszystko musi się z nią układać
— ♥Pih
Reposted frommefir mefir
disappear
2483 ad54
Reposted frommooncat mooncat viamefir mefir
disappear
Możesz być dziś nikim dla całego świata, pamiętaj dla niewielu jesteś całym światem.
— ♥Pih
Reposted frommefir mefir
disappear
Nie chce nigdzie iść, chce mieć Cię tutaj dziś.
— ♥Pezet
Reposted frommefir mefir
disappear
Niech kończy się świat, pojutrze, czy dziś – nieważne...
— Happysad "czysty jak łza"
Reposted fromcompromise compromise viamefir mefir
disappear
Poszedłem gdzieś, gdzie nie chciałem iść,
spragniony smaku gorzkiej łzy
— Fat Belly Family
Reposted frommefir mefir
disappear
3914 2fbe
Reposted fromwhy-so-serious why-so-serious viamouette mouette
disappear
Jesteś aniołem moich myśli,
zwycięzcą wojny, w którą nie chcę grać
— Fat Belly Family
Reposted frommefir mefir
disappear
Chciałabym, by choć raz, na którymś ze skrzyżowań na ścieżce tego przeklętego życia stał drogowskaz, wskazujący właściwą drogę. Nie musiałabym wtedy tkwić w miejscu, rozmyślając w którą stronę się udać, a i tak zawsze wybierając zły kierunek.
Reposted frommefir mefir
disappear
9013 5221 500
Skąd ja to znam.
Reposted fromKocyk Kocyk viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl